Elektroterapia

Interdynamic ID-8C

PRĄDY INTERFERENCYJNE WG NEMEC’A, PRĄDY KOTZ’A, TENS, TRÄBERTA, GALVAN

Aparat Interdynamic ID-8C umożliwia wykonywanie zabiegów:
- prądami interferencyjnymi wg Nemeca
- prądem Träberta (UR) (2-5)
- stymulacji wg Kotza
- stymulacji TENS
- jonoforezy
- galwanizacji
- elektrogimnastyki

Pr±dy interferencyjne (wg Nemeca) powstaje w wyniku interferencji w tkankach dwóch pr±dów sinusoidalnych średniej częstotliwości (ok. 4000Hz), których częstotliwości mało różnią się od siebie.

Statyczne prądy interferencyjne powstają wtedy, gdy amplitudy pr±dów w obwodach zabiegowych mają stałą wartość. Kierunek działania bodźca jest stały i pokrywa się z dwusiecznymi kątów utworzonych przez wyobrażalne linie łączące dwie pary elektrod.

Dynamiczne prądy interferencyjne powstają wtedy, gdy amplitudy pr±dów w obwodach zabiegowych są modulowane. Przez wprowadzenie modulacji amplitud pr±dów w obu obwodach zabiegowych (modulacja następuje w przeciwfazie) uzyskuje się rytmiczną zmianę kierunku działania bodźca leczniczego. Zaletą terapii dynamicznymi prądami intereferencyjnymi jest w miarę równomierne poddanie terapii całego obszaru tkanek ciała zawartego pomiędzy elektrodami.

Przerywane prądy interferencyjne powstaję poprzez przerywanie statycznych pr±dów interferencyjnych, przy czym czas przepływu prądu i czas przerwy są w przybliżeniu równe. Stosuje się je głównie do wybiórczej stymulacji mięśni.

Zastosowanie:
Pr±dy interferencyjne wg Nemeca mają zastosowanie przede wszystkim w:
- leczeniu zespołów bólowych narządów ruchu
- stymulacji mięśni w zanikach prostych, niedowładach, przykurczach
- elektrogimnastyce sportowców celem zwiększenia siły i masy mięśniowej
- w chorobach zwyrodnieniowych stawów
- w stanach pourazowych: skręcenia stawów, stłuczeniach tkanek miękkich

Stymulacja wg Kotza (tzw. rosyjska) wykorzystywana jest do:
- odbudowy napięcia mięśniowego po urazie lub operacji
- zwiększenia siły mięśniowej w sporcie i rehabilitacji
- może przyczynić się do przywrócenia właściwych proporcji rozkładu włókien mięśniowych o charakterze tonicznym lub fazowym

Stymulacja TENS jest wykorzystywana w selektywnej stymulacji przeciwbólowej, w leczeniu źle gojących się ran, do stymulacji zrostu kostnego po złamaniach, a także do stymulacji mięśni.

Prąd Träberta (UR) (2–5) oddziaływuje zarówno na ruchowy jak i wegetatywny układ nerwowy. Stymulacja segmentarna wg Träberta wpływa hamująco na współczulny układ nerwowy, rozluźnia mięśnie przykręgosłupowe i hamuje przewodnictwo bólowe.
Tego typu zabieg stosuje się w różnych zespołach bólowych i zaburzeniach krążenia obwodowego.

Jonoforezą (lub jontoforezą) nazywa się zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek za pomocą prądu stałego jonów działających leczniczo. Zabieg ten stosuje się w leczeniu stanów zapalnych, zespołów bólowych, nerwobóli, utrudnionych zrostów kostnych, owrzodzeniach.

Galwanizacja jest to zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie prądu stałego przez części ciała chorego poddawane leczeniu. Zabieg ten stosuje się przy nerwobólach, polineuropatiach, zespołach bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zaburzeniach krążenia obwodowego, utrudnionych zrostach kostnych.

Aparat do terapii ultradźwiękowej Sonoter Plus

Aparat generuje prąd stały pozwalający na wykonywanie klasycznej jonoforezy i galwanizacji.

Elektrofonoforeza jest nową techniką wymuszania penetracji zdysocjowanych na jony substancji chemicznych przez warstwy półprzepuszczalne w tym skórę i tkanki podskórne. Istotą metody jest zogniskowanie na obszarze wchłaniania leku wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej. Metoda integruje zalety stosowanej od dawna jonoforezy i fonoforezy z jednoczesnym sprowadzeniem do minimum ich działań ubocznych. Umożliwia ona w stosunku do tradycyjnych rozwiązań uzyskiwanie dużo większego zakresu penetracji leku [5-6cm] przy znaczne zmniejszonym natężeniu prądu w obwodzie jonoforezy oraz natężenia fali ultradźwiękowej, niwelując tym samym dużą część powikłań. Zastosowanie w elektrofonoforezie parametrów typowych dla jonoforezy i terapii ultradźwiękami powoduje dalsze zwiększenie głębokości penetracji do 10-12 cm, przy czym nie stwierdzono częstszych powikłań niż w terapii rozdzielnej.

Sonoter umożliwia wykonywanie terapii ultradźwiękowej przy użyciu fali o częstotliwości 1MHz. Aparat może emitować falę ciągłą lub pulsującą, z możliwością ustawiania częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia przebiegu. Głowica o powierzchni promieniującej 4cm2 posiada świetlny wskaźnik przylegania do ciała. Przy braku odpowiedniego kontaktu aparat automatycznie zmniejsza poziom mocy wstrzymując pracę zegara zabiegowego. W ten sposób liczony jest tylko czas efektywnej terapii. Głowica jest całkowicie szczelna, co pozwala na wykonywanie terapii w wodzie.

tu